O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zapisywanie ścieżek

Skoro włożyłeś tyle pracy w utworzenie ścieżki, dobrze byłoby ją zapisać, aby móc ją edytować i wykorzystać w przyszłości. Ścieżek można też użyć w połączeniu z innymi elementami projektu, na przykład w postaci masek wektorowych, opisanych w Podpowiedź. Ponieważ ścieżki są obiektami wektorowymi, niemal nie zajmują miejsca w pamięci i mają bardzo nieznaczny wpływ na objętość pliku, możesz więc zapisać ich w dokumencie, ile tylko dusza zapragnie.

Podczas rysowania ścieżki Photoshop przechowuje ją w panelu Paths (Ścieżki) jako tymczasową ścieżkę roboczą (patrz Rysunek 13-10) i wyświetla w oknie dokumentu w postaci cienkiej, szarej linii. Jeśli chciałbyś ukryć tę linię — na przykład po to, by przypadkiem nie zmienić jej kształtu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required