O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wyjścia cyfrowe

Wykorzystanie bezwładności wzroku

Jeżeli udało Ci się uruchomić projekt z Rozdział 2., z pewnością znasz choć trochę narzędzia stosowane podczas programowania układów AVR. Po połączeniu wszystkich elementów prostego układu na płytce prototypowej udało się uzyskać pierwsze błyśnięcia! Teraz masz możliwość wykonania kolejnego kroku: więcej błyskania i szybsze błyskanie, a przy okazji sprawdzenie, jak to wszystko działa wewnątrz.

Projekt, jaki wykonamy w tym rozdziale, to generator wzorców wykorzystujących bezwładność ludzkiego wzroku. Szybko włączając i wyłączając diody LED, wykorzystamy powolne reakcje naszych oczu na światło, aby stworzyć wrażenie zawieszenia obrazu w powietrzu. Na Rysunek 3-1 można zobaczyć przykład ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required