O'Reilly logo

SQL. Sztuka programowania by Peter Robson, Stephane Faroult

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Fortele: Jak uratować czasy reakcji

image with no caption

But my doctrines and I begin to part company.

Moje doktryny i ja zaczynamy się rozmijać.

— Thomas Hardy (1840 – 1928) Juda nieznany, IV, ii

Mam nadzieję, że w rozdziałach 1. i 2. udało mi się przekonać Czytelników, że prawdziwymi czynnikami wpływającymi na wydajność baz danych są: po pierwsze, projekt bazy danych, a po drugie, przejrzysta strategia i dobrze zaprojektowane programy. Smutna prawda jest taka, że jeśli ktoś zostanie uznany za skutecznego „konfiguratora” baz danych, ludzie nie zgłoszą się do niego po poradę aż do momentu, gdy pojawią się problemy z wydajnością. A to się przydarza — w najlepszym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required