Rozdział 11. Fortele: Jak uratować czasy reakcji

image with no caption

But my doctrines and I begin to part company.

Moje doktryny i ja zaczynamy się rozmijać.

— Thomas Hardy (1840 – 1928) Juda nieznany, IV, ii

Mam nadzieję, że w rozdziałach 1. i 2. udało mi się przekonać Czytelników, że prawdziwymi czynnikami wpływającymi na wydajność baz danych są: po pierwsze, projekt bazy danych, a po drugie, przejrzysta strategia i dobrze zaprojektowane programy. Smutna prawda jest taka, że jeśli ktoś zostanie uznany za skutecznego „konfiguratora” baz danych, ludzie nie zgłoszą się do niego po poradę aż do momentu, gdy pojawią się problemy z wydajnością. A to się przydarza — w najlepszym ...

Get SQL. Sztuka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.