O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ukryte treści

W Rozdział 6., w podrozdziale „„Zarządzanie treścią i kontrola robotów indeksujących””, zaprezentowaliśmy kilka sposobów ukrywania treści przed wyszukiwarkami. Czasem treści są ukrywane nieumyślnie — zdarza się, że wydawcy publikują treści, które z takich czy innych powodów są niewidoczne dla wyszukiwarek.

Bywa również tak, że wyszukiwarki odkrywają ukryte treści i identyfikują je jako spam, niezależnie od tego, czy zamierzałeś ich użyć w niedozwolony sposób.

Odnajdywanie niewidocznych dla wyszukiwarek treści

W jaki sposób ustalić, że doszło do ukrycia treści? Czasem przyczyna jest oczywista. Na przykład: jeśli Twoja witryna zwykle otrzymuje duży ruch sieciowy i pewnego dnia jeden z członków Twojego zespołu przez przypadek wprowadzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required