O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uzupełnianie interakcji za pomocą diagramu komunikacji

Kiedy mamy już do dyspozycji nową notację diagramu komunikacji, nadszedł czas, aby przyjrzeć się praktycznemu przykładowi. Weźmiemy w tym celu jeden z diagramów sekwencji z Rozdział 7. i pokażemy, w jaki sposób zaprezentowane na nim interakcje mogą zostać zamodelowane również przy użyciu diagramu komunikacji (patrz Rysunek 8-9).

Jeżeli istnieje taka potrzeba, czytelnik może powrócić do Rozdział 7., co pomoże mu zrozumieć notację przedstawioną na diagramie sekwencji. Diagram sekwencji zawiera wiele różnych niepowtarzalnych notacji i zapamiętanie ich wszystkich może zająć trochę czasu. Przed utworzeniem diagramu komunikacji nie ma konieczności dysponowania diagramem sekwencji. Czytelnik może ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required