Uzupełnianie interakcji za pomocą diagramu komunikacji

Kiedy mamy już do dyspozycji nową notację diagramu komunikacji, nadszedł czas, aby przyjrzeć się praktycznemu przykładowi. Weźmiemy w tym celu jeden z diagramów sekwencji z Rozdział 7. i pokażemy, w jaki sposób zaprezentowane na nim interakcje mogą zostać zamodelowane również przy użyciu diagramu komunikacji (patrz Rysunek 8-9).

Jeżeli istnieje taka potrzeba, czytelnik może powrócić do Rozdział 7., co pomoże mu zrozumieć notację przedstawioną na diagramie sekwencji. Diagram sekwencji zawiera wiele różnych niepowtarzalnych notacji i zapamiętanie ich wszystkich może zająć trochę czasu. Przed utworzeniem diagramu komunikacji nie ma konieczności dysponowania diagramem sekwencji. Czytelnik może ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.