O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Widoczność

W jaki sposób jedna klasa może wybiórczo udostępniać swoje operacje oraz dane innym? Dzięki użyciu widoczności (ang. visibilityprzyp. tłum.). Po zastosowaniu cech widoczności można kontrolować dostęp do atrybutów, operacji, a nawet całych klas w celu wydajnego wymuszenia hermetyzacji. Więcej informacji na temat przydatności hermetyzacji w obiektowym podejściu do projektowania systemu zostało umieszczonych w podrozdziale zatytułowanym „Hermetyzacja”, we wcześniejszej części tego rozdziału.

Istnieją cztery różne rodzaje widoczności, które mogą zostać zastosowane do elementów modelu UML. Zostały one przedstawione na Rysunek 4-6. Zazwyczaj wymienione poziomy widoczności stosowane są w celu kontrolowania dostępu do atrybutów, operacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required