Rozdział 1. Ekran powitalny, pulpit i menu Start

Microsoft chce, aby jedno było jasne: Windows Vista to coś zupełnie nowego. W porównaniu z Windows XP Vista jest inna na wierzchu, inna pod spodem i wszędzie pomiędzy (w istocie różni się do tego stopnia, że do książki dołączono dodatek Dodatek C, w którym można wyszukać znajomy punkt orientacyjny Windows i dowiedzieć się, gdzie Microsoft umieścił go w Viście).

Wszystko to jednak odkryjesz na własną rękę, zaczynając od pierwszego włączenia komputera z Vistą.

Trudno przewidzieć, co dokładnie zobaczysz w tym pamiętnym momencie. Może to być ekran z logo firmy Dell albo innego producenta komputerów; może to być kreator instalacji Visty (Dodatek A); może to być ekran logowania z prośbą o zarejestrowanie ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.