O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Ekran powitalny, pulpit i menu Start

Microsoft chce, aby jedno było jasne: Windows Vista to coś zupełnie nowego. W porównaniu z Windows XP Vista jest inna na wierzchu, inna pod spodem i wszędzie pomiędzy (w istocie różni się do tego stopnia, że do książki dołączono dodatek Dodatek C, w którym można wyszukać znajomy punkt orientacyjny Windows i dowiedzieć się, gdzie Microsoft umieścił go w Viście).

Wszystko to jednak odkryjesz na własną rękę, zaczynając od pierwszego włączenia komputera z Vistą.

Trudno przewidzieć, co dokładnie zobaczysz w tym pamiętnym momencie. Może to być ekran z logo firmy Dell albo innego producenta komputerów; może to być kreator instalacji Visty (Dodatek A); może to być ekran logowania z prośbą o zarejestrowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required