O'Reilly logo

Ajax. Wzorce projektowe by Michael Mahemoff

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek F. Ajax. Wzorce projektowe

Rozdział 4

Tworzenie Aplikacji Ajax — złożonych aplikacji, które można uruchomić w dowolnej współczesnej przeglądarce internetowej.

„Bezpośrednie logowanie”

Uwierzytelnianie użytkowników przy użyciu Wywołań XMLHttpRequest zamiast przesyłania formularzy z szyfrowaniem obsługiwanym przez przeglądarkę w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

„Blokowanie przesyłania”

Zapisywanie danych w buforze przeglądarki i automatyczne przesyłanie ich w określonych odstępach zamiast przesyłania danych w wyniku zajścia dowolnego zdarzenia JavaScript.

„Bogaty edytor tekstu”

Dodawanie kontrolki reprezentującej bogaty edytor tekstu i udostępniającej łatwe formatowanie oraz wyświetlanie danych w trybie WYSIWYG.

„Diagnozowanie”

Diagnozowanie problemów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required