O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Proces Programowania w Pseudokodzie

cc2e.com/0936

W tym rozdziale

Podobne tematy

Choć cała ta książka może zostać określona jako poszerzony opis procesu budowy klas i procedur, ten rozdział jest rodzajem podsumowania jego kluczowych elementów. Obejmuje on podstawowe etapy — kolejne, niezależne od rozmiarów projektu kroki prowadzące do utworzenia klasy i jej procedur. Opisany też zostanie przejrzysty Proces Programowania w Pseudokodzie (PPP), czyli metoda pozwalająca zmniejszyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required