O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Instrukcje warunkowe

cc2e.com/1538

W tym rozdziale

Podobne tematy

Instrukcja warunkowa to taka, która steruje wykonaniem innych instrukcji. Wykonanie innych instrukcji mogą „warunkować” instrukcje takie jak if, else, case i switch. Choć, logicznie rzecz biorąc, można traktować jako wyrażenia warunkowe także instrukcje pętli takie jak while i for, tradycyjnie są one uznawane za odrębną grupę — poświęcony został im Rozdział 16 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required