Rozdział 18. Metody oparte na tabelach

cc2e.com/1865

W tym rozdziale

Podobne tematy

Rozdział 18 to schematy budowy kodu, w których specjalnie skonstruowane tabele zastępują instrukcje logiczne takie jak if i case. Praktycznie każdy kod operujący ...

Get Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.