O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 31. Układ i styl

cc2e.com/3187

W tym rozdziale

Podobne tematy

Ten rozdział poświęcony jest estetycznemu aspektowi programowania: układowi kodu źródłowego. Wizualną i intelektualną przyjemność pracy z dobrze sformatowanym kodem trudno zrozumieć osobom, które nie są programistami, ale programiści, którzy cenią sobie satysfakcję z owoców swojej pracy, czerpią wiele radości z dopracowywania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required