O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Najważniejsze informacje o warstwach

Istnieje wiele rodzajów warstw o ściśle określonym przeznaczeniu:

  • Warstwy obrazu. Te warstwy składają się z pikseli (Szczypta wiedzy: Obrazy rastrowe a obrazy wektorowe), i to właśnie z nimi będziesz się stykał najczęściej. Jeśli otworzysz zdjęcie albo utworzysz nową, pustą warstwę i zaczniesz po niej malować (Rozdział 12.), to masz do czynienia ze zwykłą warstwą obrazu.

  • Warstwy tekstowe. W Photoshopie edytowalny tekst nie jest zbudowany z pikseli i umieszcza się go na specjalnych warstwach. Za każdym razem, gdy włączysz narzędzie Type (Tekst) i zaczniesz cokolwiek wpisywać, Photoshop utworzy nową warstwę tekstową. Wszystkiego o wprowadzaniu tekstu w Photoshopie dowiesz się z Rozdział 14.

  • Warstwy kształtu. Są ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required