Usługi sieciowe

Rails pozwala na szybkie tworzenie usług sieciowych. Usługi sieciowe można podzielić na dwie części — serwery oraz klienty. Serwery udostępniają usługę, do której uzyskiwany jest dostęp, natomiast klienty to aplikacje uzyskujące dostęp do usług. Większość usług sieciowych oparta jest na jednej z trzech architektur — REST, XML-RPC lub SOAP.

Co można zrobić z usługami sieciowymi w Rails?

Obecnie dostępnych jest wiele usług sieciowych, z których można korzystać, od wyszukiwania Yahoo! Search po serwis Flickr i inne rozwiązania. Pod adresem www.programmableweb.com/apis można znaleźć setki dostawców przydatnych usług sieciowych. Więcej informacji na temat wykorzystywania usług sieciowych w Rails można znaleźć w dokumencie Kevina Marshalla ...

Get Rails. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.