ROZDZIAŁ 7.

Frameworki

Przegląd stanu frameworków responsywnych

Do tej pory omawialiśmy wzorce i antywzorce świata stron responsywnych. Rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć własne rozwiązania implementujące te wzorce i dobre praktyki, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Rozdział 6. pokazuje, jak stworzyć automatyczne testy przy wykorzystaniu PhantomJS do zweryfikowania naszych wzorców i jak włączyć je do procesu CI za pomocą Jenkinsa. W tym rozdziale omówimy kilka z dostępnych frameworków i przeanalizujemy, jak radzą sobie one z wydajnością. Istniejążne rodzaje frameworków responsywnych: zestawy kodu gotowego do wykorzystania, udostępniające predefiniowane układy strony, ale także kompletne rozwiązania zawierające różne układy ...

Get Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.