Przedmowa

Mimo że projektowanie responsywne jest dość popularnym terminem, wciąż uważa się, że jest to głównie problem po stronie klienta. W umysłach większości twórców projektowanie responsywne jest również ściśle powiązane z zapytaniami o media. W tej książce postaram się jednak wykazać, że projektowanie responsywne to raczej filozofia niż technologia: ideał, do którego można dążyć na wiele różnych sposobów, czy to wyłącznie po stronie klienta, czy także po stronie serwera, bo przecież i tam posiadamy wystarczająco dużo informacji pochodzących z żądania HTTP. W niektórych przypadkach to właśnie przeniesienie responsywności na stronę serwera zaowocuje lepszą wydajnością.

Wpadłem na pomysł tej książki, gdyż pomimo tego, iż widywałem projektantów ...

Get Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.