O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Indeks

A

Aero Glass, Wiadomości podstawowe, Okna i menu, Sposób uruchomienia
aktualizacje systemu, Opis
aktywowanie okna, Okna i menu
ALLUSERSPROFILE, Przykłady
Alt, Skróty klawiszowe ułożone według klawiszy
aparaty fotograficzne, Rejestrator dźwięku
aplety Panelu sterowania, Panel sterowania, Opis
APPDATA, Przykłady
attrib, attrib
Autoodtwarzanie, Opis
Autostart, Opis

B

bezpieczeństwo, Co nowego w systemie Windows Vista, Opis
Bieżące elementy, Opis
BitLocker, Opis
BitLocker Drive Encryption, Edycje systemu Windows Vista

C

calc, Opis
cd, Przykłady
Centrum kopii zapasowych i przywracania, Opis
Centrum mobilności w systemie Windows, Sposób uruchomienia
Centrum sieci i udostępniania, Co nowego w systemie Windows Vista, Opis
Centrum synchronizacji, Opis
Centrum ulubionych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required