Rozdział 3. Interludium na temat powiązań i abstrakcji

Pozwoliliśmy sobie na krótką dygresję na temat abstrakcji, o których bardzo dużo piszemy. Na przykład wzorzec Repozytorium jest abstrakcją magazynu danych. Jakie są cechy dobrej abstrakcji? Czego od niej oczekujemy? I jak abstrakcja ma się do testowania?

Obraz2496.PNG

Kod źródłowy do tego rozdziału znajduje się w folderze r03 w archiwum na serwerze FTP.

Kluczowym motywem tej książki, ukrytym pośród efektownych wzorców, jest informacja, że za pomocą prostych abstrakcji możemy ukrywać nieatrakcyjne detale. Kiedy piszemy program dla zabawy albo w ramach kata1, to bawimy się pomysłami, szybko wprowadzamy ...

Get Architektura aplikacji w Pythonie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.