O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opcje instrukcji shopt

Opcje instrukcji shopt są ustawiane w czasie wykonywania polecenia shopt -s par oraz usuwane za pomocą polecenia shopt -u par. W powłokach o wersjach poprzedzających wersję 2.0 niektóre ustawienia były definiowane przez zmienne środowiskowe. Wśród wspomnianych zmiennych (i związanych z nimi opcji shopt) są: allow_null_glob_expansion (nullglob), cdable_vars (cdable_vars), command_oriented_history (cmdhist), glob_dot_filenames (dotglob), no_exit_on_failed_exec (execfail). W nowych wersjach powłoki zmienne te nie są wykorzystywane.

Opcje extdebug, failglob, force_fignore i gnu_errfmt nie są dostępne w oprogramowaniu sprzed wersji 3.0.

Tabela A-7. Opcje instrukcji shopt

Opcja

Znaczenie, jeśli zmienna jest zdefiniowana

cdable_vars ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required