O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opcje instrukcji set

Opcje wymienione w Tabela A-6 mogą być włączone po wpisaniu polecenia set -par. Wszystkie opcje, poza wskazanymi, są standardowo wyłączone. Ciągi tekstowe zapisane w kolumnie Pełna nazwa są parametrami, które mogą być używane w poleceniu set wraz opcją -o. Nazwy braceexpand, histexpand, history, keyword oraz onecmd nie są obsługiwane przez oprogramowanie bash w wersji wcześniejszej niż 2.0. W tych wersjach funkcja zapamiętywania poleceń jest włączana za pomocą opcji -d.

Tabela A-6. Opcje instrukcji set

Opcja

Pełna nazwa

Znaczenie

-a

allexport

Eksport wszystkich kolejnych zdefiniowanych lub zmodyfikowanych zmiennych.

-B

braceexpand

Podstawianie wartości nawiasów klamrowych. Opcja domyślnie włączona.

-b

notify

Zgłaszanie statusu kończących ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required