Rozdział 1. Wprowadzenie

Czym jest bitcoin?

Bitcoin to zbiór koncepcji i technologii stanowiących podstawę ekosystemu pieniądza cyfrowego. Jednostki tej waluty, nazywane bitcoinami, służą do przechowywania i przesyłania środków o określonej wartości między uczestnikami sieci bitcoina. Użytkownicy tej sieci komunikują się między sobą (za pomocą protokołu bitcoina) przede wszystkim przez internet, choć używane mogą być także inne sieci. Zestaw protokołów bitcoina, rozpowszechniony jako oprogramowanie o otwartym dostępie do kodu źródłowego, może działać w różnorodnych urządzeniach obliczeniowych, w tym w laptopach i smartfonach, dzięki czemu technologia ta jest łatwo osiągalna.

Użytkownicy mogą przesyłać bitcoiny w sieci, aby wykonywać niemal dowolne ...

Get Bitcoin dla zaawansowanych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.