O'Reilly logo

Czujniki dla początkujących. Poznaj otaczający Cię świat za pomocą elektroniki, Arduino i Raspberry Pi by Kimmo Karvinen, Tero Karvinen

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

alarm włamaniowy, 25

analogowe czujniki rezystancyjne, 77

Arduino, 39

B

baza, 31

biblioteka

botbook_gpio, 90

SpiDev, 79

time, 88

biegunowość diody, 14

błędy, 69

bramka typu AND, 12

brzęczyk, 22

C

CLI, command-line interface, 104

czas rzeczywisty, 91

czujnik, 12

elektromechaniczny, 16

FlexiForce, 53, 84

fotorezystor, 12, 13

jasności, 11

NJK-5002A, 25

obrotu, 11

odległości, 11, 60, 88

rezystancyjny

cyfrowy, 48

analogowy, 48, 77

siły nacisku, 54, 85

temperatury LM35, 11, 57, 85

ultradźwiękowy HC-SR04, 60

zbliżeniowy na podczerwień, 11, 45, 74

D

detekcja obiektów, 47

diagram płytki stykowej, 15

dioda LED, 13, 22, 32

poziom jasności, 33

pulsowanie, 33, 70

wbudowana, 106

zewnętrzna, 108

diody podczerwieni, 45

dobór rezystora, 22

działanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required