O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Przed programowaniem — przygotowania

cc2e.com/0309

W tym rozdziale

Podobne tematy

Przed rozpoczęciem budowy domu budowniczy przegląda schematy, sprawdza, czy uzyskano wszystkie niezbędne zezwolenia, i bada podstawę fundamentu. Inaczej wygląda ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required