O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Jakość oprogramowania

cc2e.com/2036

W tym rozdziale

Podobne tematy

Ten rozdział poświęcony jest tematowi jakości oprogramowania i omawia go z perspektywy pracy nad budową programu. Oczywiście cała ta książka jest opisem różnych metod ulepszania oprogramowania, jednak ten rozdział koncentruje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required