Skorowidz

A

adnotacje typu, 144

aktualizowanie

klastra, 252

siatki, 109

algorytm

HyperLogLog, 302

HyperLogLog++, 290

LogLog, 301

odchylenia standardowego, 98

online, 98

sortowania, 72

techniki głębokiego uczenia, 313

word2vec, 313

wyszukiwania, 72

alokacja, 109

pamięci, 110, 111, 113

pamięci statycznej, 315

analizowanie

bloku kodu, 138, 141

kodu Fortran, 170

serwisu społecznościowego, 318

tekstu, 313

wykorzystania pamięci, 276

zbioru danych, 97

AOT, Ahead of Time, 136

aplikacje internetowe, 27, 323

aproksymacja różnic skończonych, 105

asynchroniczna kolejka zadań, 269

asynchroniczne dodawanie zadań, 220

atrybucja, 13

AWS, Amazon Web Services, 249

B

baza danych, 27, 190, 323

biblioteka

array, 27

asyncio, 178, 188, 193

biopython, 27

BLAS, 27, ...

Get Python. Programuj szybko i wydajnie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.