Rozdział 1. Strategie trasowania i przełączania

Poprzednia książka z tej serii, The Packet Guide to Core Network Protocols, dotyczyła protokołów IPv4, stosowania masek oraz urządzeń, które są częścią każdej sieci. Teraz nadszedł czas na zajęcie się trasowaniem i przełączaniem w sieci. Istnieje zdumiewająca liczba opartych na tablicach decyzji, które należy podjąć w celu przeprowadzenia pojedynczego pakietu przez sieć, a co dopiero przez szereg sieci. Bez ograniczania się do routerów, przełączników i punktów dostępu decyzje te są podejmowane w każdym bez wyjątku urządzeniu, nie wyłączając hostów. Jako że sieci są budowane, a urządzenia konfigurowane do przekazywania pakietów i ramek, administratorzy sieci muszą podejmować krytyczne decyzje wpływające ...

Get Routing i switching. Praktyczny przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.