Access. Analiza danych. Receptury

Book description

Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podr?cznik przeznaczony zarówno dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników bazy danych Access, jak i do?wiadczonych. Dzi?ki przejrzystemu j...

Table of contents

 1. Access. Analiza danych. Receptury
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
  1. Kto powinien przeczytać tę książkę?
  2. Co znajdziemy w książce
  3. Konwencje użyte w książce
  4. Wykorzystanie przykładów kodu
  5. Podziękowania
   1. Od Kena Bluttmana
   2. Od Wayne’a S. Freeze
 4. 1. Tworzenie kwerend
  1. 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  2. 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  3. 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  4. 1.4. Wyłączanie rekordów z zapytania przy użyciu operatora NOT
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  5. 1.5. Parametryzacja zapytań
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Definiowanie typu danych wprowadzanego parametru
  6. 1.6. Zwracanie n rekordów z górnej lub dolnej części zakresu wyszukiwania
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 1.7. Zwracanie unikatowych rekordów
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Zastosowanie predykatu DistinctRow
  8. 1.8. Zwracanie losowo wybranych rekordów
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  9. 1.9. Dostrajanie wyszukiwania przy użyciu podzapytań
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Usuwanie nadmiarowych kwerend
  10. 1.10. Łączenie danych za pomocą operacji UNION
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  11. 1.11. Dynamiczne wstawianie pól w kwerendzie wybierającej
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  12. 1.12. Zastosowanie aliasów do upraszczania wyrażeń SQL
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  13. 1.13. Lewe sprzężenie zewnętrzne — tworzenie i zastosowanie
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  14. 1.14. Prawe sprzężenie zewnętrzne — tworzenie i zastosowanie
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  15. 1.15. Tworzenie pełnego sprzężenia zewnętrznego
   1. Rozwiązanie
   2. Omówienie
   3. Zobacz również
 5. 2. Obliczenia w kwerendach
  1. 2.1. Obliczanie sum i wartości średnich zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 2.2. Obliczanie liczby elementów w danej grupie
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  3. 2.3. Zastosowanie wyrażeń w kwerendach
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 2.4. Zastosowanie funkcji własnych w kwerendach
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 2.5. Zastosowanie wyrażeń regularnych w kwerendach
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Zobacz również
  6. 2.6. Iloczyn kartezjański, czyli jak otrzymać wszystkie kombinacje danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 2.7. Tworzenie i zastosowanie kwerend krzyżowych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Złożone kwerendy krzyżowe
 6. 3. Kwerendy funkcjonalne
  1. 3.1. Kwerendy aktualizujące
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 3.2. Dołączanie danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Dołączanie rekordów ze zbioru rekordów
  3. 3.3. Usuwanie danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 3.4. Kwerendy tworzące tabele
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 7. 4. Zarządzanie tabelami, polami, indeksami i kwerendami
  1. 4.1. Programowe tworzenie tabel
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
    1. Tworzenie tabel przy użyciu biblioteki DAO
    2. Tworzenie tabel przy użyciu biblioteki ADOX
    3. Tworzenie tabel przy użyciu języka SQL
    4. Tworzenie tabel za pomocą definicji schematów XSD
   3. Omówienie
    1. Sprawdzanie, czy dana tabela już istnieje
    2. Którą metodę wybrać?
  2. 4.2. Modyfikacja struktury tabeli
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
    1. Programowe dodawanie i usuwanie pól tabeli
    2. Zmiana typu pola
   3. Omówienie
  3. 4.3. Tworzenie i zastosowanie indeksów
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 4.4. Programowe usuwanie tabel
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 4.5. Programowe tworzenie kwerend
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Tworzenie kwerend funkcjonalnych
 8. 5. Przetwarzanie ciągów znaków
  1. 5.1. Wyodrębnianie wybranej liczby znaków z lewej lub prawej strony ciągu alfanumerycznego
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 5.2. Wyodrębnianie znaków z łańcucha znaków, kiedy znana jest pozycja początkowa i długość
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  3. 5.3. Określanie pozycji początkowej znanego podciągu znaków
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 5.4. Obcinanie spacji z końca łańcucha znaków
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 5.5. Usuwanie spacji z wnętrza łańcucha znaków
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  6. 5.6. Zamiana jednego łańcucha znaków na inny
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 5.7. Konkatenacja łańcuchów znaków
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Zastosowanie funkcji Join
  8. 5.8. Sortowanie liczb zapisanych w postaci tekstowej
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  9. 5.9. Kategoryzacja znaków na podstawie kodów ASCII
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 9. 6. Programowe przetwarzanie danych
  1. 6.1. Wykorzystywanie funkcji programu Excel z poziomu bazy Access
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 6.2. Przetwarzanie danych przechowywanych w pamięci
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Zastosowanie kolekcji
  3. 6.3. Zastosowanie tablic wielowymiarowych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Praca z tabelami o trzech wymiarach
  4. 6.4. Sortowanie tablic
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
    1. Sortowanie tablic wielowymiarowych
  5. 6.5. Spłaszczanie struktury danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  6. 6.6. Rozszerzanie struktury danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 6.7. Szyfrowanie danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  8. 6.8. Wyszukiwanie wartości zbliżonych do wzorca
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  9. 6.9. Przetwarzanie transakcyjne
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  10. 6.10. Odczytywanie i zapisywanie danych z rejestrów systemu Windows
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  11. 6.11. Przetwarzanie kodu HTML stron sieci WWW
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  12. 6.12. Formatowanie raportów definiowanych przez użytkownika
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  13. 6.13. Zaokrąglanie wartości
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  14. 6.14. Korespondencja seryjna
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  15. 6.15. Tworzenie formularzy budowania kwerend
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 10. 7. Import i eksport danych
  1. 7.1. Tworzenie specyfikacji importu lub eksportu
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 7.2. Automatyzacja operacji importu i eksportu danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  3. 7.3. Eksportowanie danych przy użyciu obiektu FileSystemObject
   1. Opis zagadnienia
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 7.4. Importowanie danych przy użyciu obiektu FileSystemObject
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 7.5. Importowanie i eksportowanie plików przy użyciu XML
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  6. 7.6. Generowanie schematów XML
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 7.7. Zastosowanie języka XSLT w operacjach importu i eksportu danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  8. 7.8. Wykorzystanie XML za pośrednictwem parsera MSXML
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  9. 7.9. Odczytywanie i zapisywanie atrybutów XML
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  10. 7.10. Tworzenie źródeł danych RSS
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  11. 7.11. Przekazywanie parametrów do bazy danych SQL Server
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  12. 7.12. Obsługa wartości zwracanych przez procedury osadzone bazy SQL Server
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  13. 7.13. Praca z typami danych bazy SQL Server
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  14. 7.14. Obsługa osadzonych znaków cudzysłowu
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  15. 7.15. Importowanie kalendarza spotkań z programu Outlook
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  16. 7.16. Importowanie wiadomości poczty elektronicznej z programu Outlook
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  17. 7.17. Importowanie listy kontaktów z programu Outlook
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  18. 7.18. Importowanie danych z programu Excel
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  19. 7.19. Eksportowanie danych do programu Excel
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  20. 7.20. Współpraca z programem PowerPoint
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  21. 7.21. Wybieranie danych losowych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 11. 8. Obliczanie daty i czasu
  1. 8.1. Obliczanie czasu
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 8.2. Obliczanie czasu z uwzględnieniem wyjątków
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  3. 8.3. Przeliczanie stref czasowych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 8.4. Lata przestępne w obliczeniach
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 8.5. Rozkładanie dat na elementy składowe
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  6. 8.6. Rozkładanie czasu na elementy składowe
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 8.7. Dodawanie wartości reprezentujących czas
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 12. 9. Obliczenia biznesowo-finansowe
  1. 9.1. Obliczanie średniej ważonej
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 9.2. Obliczanie średniej kroczącej
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Warto zajrzeć
  3. 9.3. Obliczanie okresów zwrotu inwestycji
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 9.4. Obliczanie stopy zwrotu inwestycji
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 9.5. Obliczanie amortyzacji liniowej
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  6. 9.6. Tworzenie harmonogramu spłaty kredytu
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 9.7. Zastosowanie tabel przestawnych i wykresów przestawnych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
   4. Warto zajrzeć
  8. 9.8. Tworzenie tabel przestawnych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  9. 9.9. Prezentacja danych na wykresach
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  10. 9.10. Odszukiwanie trendów danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  11. 9.11. Znajdowanie formacji „głowa i ramiona”
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  12. 9.12. Wyznaczanie wstęg Bollingera
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  13. 9.13. Obliczanie odległości na podstawie kodów pocztowych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 13. 10. Obliczenia statystyczne
  1. 10.1. Tworzenie histogramów
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  2. 10.2. Obliczanie i porównywanie średniej, mediany oraz dominanty
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  3. 10.3. Obliczanie wariancji zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  4. 10.4. Obliczanie kowariancji dwóch zbiorów danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  5. 10.5. Obliczanie korelacji dwóch zbiorów danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  6. 10.6. Wyznaczanie wszystkich permutacji elementów zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  7. 10.7. Wyznaczanie wszystkich możliwych kombinacji elementów zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  8. 10.8. Obliczanie częstości występowania wartości w zbiorze danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  9. 10.9. Obliczanie rocznej stopy wzrostu
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  10. 10.10. Obliczanie funkcji rozkładu prawdopodobieństwa dla zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  11. 10.11. Obliczanie wartości kurtozy dla oszacowania wielkości spłaszczenia wykresu rozkładu prawdopodobieństwa
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  12. 10.12. Obliczanie współczynnika asymetrii krzywej rozkładu zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  13. 10.13. Procentowy podział zakresu wartości zbioru danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  14. 10.14. Określanie rangi wartości poszczególnych elementów danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  15. 10.15. Obliczanie współczynników regresji liniowej
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
  16. 10.16. Wyznaczanie zmienności danych
   1. Opis problemu
   2. Rozwiązanie
   3. Omówienie
 14. A. O autorach
 15. Indeks
 16. Kolofon
 17. Copyright

Product information

 • Title: Access. Analiza danych. Receptury
 • Author(s): Ken Bluttman, Wayne S. Freeze
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324612857