Skorowidz

A

adaptacja, 109

Agile, 16

akceptacja odpowiedzialności, 192

aktualizacje, 106

antywzorce, 206, 216

architekt, 28

B

bardzo duże klasy, 209

bezlitosna refaktoryzacja, 219

biblioteka, 213

BRUF, 29

budowanie

funkcji, 136

platformy, 212

właściwego nastawienia, 183

bufor, 175, 236, 319

C

cel stosowania poszczególnych technik, 42

chirurgia odłamkowa, 209, 216

ciągła integracja, 169, 175, 220

ciągły wyścig, 287

coach metodyk zwinnych, 53, 333, 347

codzienne spotkania, 35, 107, 112

codzienne spotkania na stojąco, 43, 50

cykl widoczność – kontrola – adaptacja, 107

czas

przebywania elementów, 307

realizacji zamówienia, 266

członek zespołu, 87, 101

czytnik e-booków, 66

D

dług techniczny, 219, 236

dokumentacja, 43

dokumentacja nadmiernie rozbudowana, ...

Get Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.