O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

adaptacja, 109

Agile, 16

akceptacja odpowiedzialności, 192

aktualizacje, 106

antywzorce, 206, 216

architekt, 28

B

bardzo duże klasy, 209

bezlitosna refaktoryzacja, 219

biblioteka, 213

BRUF, 29

budowanie

funkcji, 136

platformy, 212

właściwego nastawienia, 183

bufor, 175, 236, 319

C

cel stosowania poszczególnych technik, 42

chirurgia odłamkowa, 209, 216

ciągła integracja, 169, 175, 220

ciągły wyścig, 287

coach metodyk zwinnych, 53, 333, 347

codzienne spotkania, 35, 107, 112

codzienne spotkania na stojąco, 43, 50

cykl widoczność – kontrola – adaptacja, 107

czas

przebywania elementów, 307

realizacji zamówienia, 266

członek zespołu, 87, 101

czytnik e-booków, 66

D

dług techniczny, 219, 236

dokumentacja, 43

dokumentacja nadmiernie rozbudowana, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required