O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Indeks

A

Akismet, Wyrażenia listowe, Poprawianie wykrywania właściwości
aktualizowanie multiplikatywne, Algorytm
algorytm, Czym jest inteligencja zbiorowa?, Algorytmy — podsumowanie
backpropagation (patrz algorytm wstecznej propagacji błędów)
CART (patrz CART)
filtrowania grupowego (patrz filtrowanie grupowe)
genetyczny, Symulowane wyżarzanie, Algorytmy genetyczne, Czym jest programowanie genetyczne?, Symulowane wyżarzanie
kNN (patrz kNN)
NMF (patrz macierz faktoryzacja nieujemna)
PageRank (patrz PageRank)
sprzężenia wyprzedzającego, Sprzężenie wyprzedzające
syntetyzujący inteligencję zbiorową, Wyrażenia listowe
transparentny, Czym jest inteligencja zbiorowa?
uczenia maszynowego (patrz uczenie maszynowe)
wstecznej propagacji błędów, Projekt sieci śledzącej kliknięcia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required