Rozdział 23. Bazy danych i SQL

Pamięć jest jednocześnie naszym największym przyjacielem i najgorszym wrogiem.

— Gilbert Parker

Dane, z których będziesz korzystać podczas pracy, będą często znajdowały się w bazach danych — systemach zaprojektowanych z myślą o wydajnym przechowywaniu i odczytywaniu danych. Wiele z tych systemów to tzw. relacyjne bazy danych, takie jak np. Oracle, MySQL i SQL Server, które przechowują dane w tabelach. Dane zapisane w tabelach można przetwarzać za pomocą deklaratywnego strukturalnego języka zapytań SQL.

Znajomość języka SQL jest niezbędna w pracy analityka. W tym rozdziale utworzymy bazę NotQuiteABase — opracujemy pythonową implementację czegoś, co nie do końca jest bazą danych. Podczas lektury tego rozdziału poznasz ...

Get Data science od podstaw now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.