Dodatek A. Zaawansowane zagadnienia związane z biblioteką NumPy

W tym dodatku zgłębię tematy dotyczące przetwarzania tablic za pomocą biblioteki NumPy. Podczas lektury zdobędziesz więcej informacji na temat wnętrza obiektów typu ndarray i bardziej zaawansowanych operacji i algorytmów tablicowych.

Dodatek porusza różne zagadnienia i znajdujące się w nim sekcje nie muszą być czytane kolejno.

A.1. Szczegóły budowy obiektu ndarray

Obiekt ndarray będący obiektem tablicy wielowymiarowej umożliwia interpretację bloku homogenicznych danych (przylegających do siebie lub mających charakter sekwencyjny). Typ danych (dtype) określa to, czy dane są interpretowane jako wartości zmiennoprzecinkowe, liczby całkowite, wartości logiczne, czy inny typ danych. ...

Get Python w analizie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.