O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

adres

szablonu, 186

URL, 92, 124

AngularJS, 15

cykl życia, 211

dyrektywy, 179

filozofia systemu, 17

filtry, 135

formularze, 61

funkcje pomocnicze, 237

testowanie jednostkowe, 47

usługi, 61, 85

zalety systemu, 17

API usługi $http, 108

aplikacja powitalna, 25

aplikacje

Ajax, 174

jednostronicowe, 153

typu CRUD, 262

atrybut

replace, 199

when-select, 197

B

biblioteka, 271

AngularJS, 164

jQuery, 10, 164

biblioteki zewnętrzne, 264

blok beforeEach, 57

budowanie projektu, 266

C

CDN, content delivery network, 267

ciągła integracja, 260

controllerAs, 32

CRUD, create, read, update, delete, 18

cykl

digest cycle, 75

obliczeniowy, 214

życia, 211, 213

życia dyrektywy, 215

czujki, 245

D

debugowanie, 253

tras, 157

DOM, Document Object Model, 18

dostawca, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required