O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Dobrze pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z biblioteką AngularJS. Wtedy nazywała się jeszcze Angular i była otwartym projektem hobbystycznym mojego kolegi z pracy, Miski. Od kilku miesięcy pracowaliśmy intensywnie nad projektem Google Feedback, starając się sprawić, aby był jak najefektywniejszy i jak najwydajniejszy. Napisaliśmy ponad 18 000 wierszy kodu, w dużej części nieprzetestowanego, i zaczynaliśmy być znużeni brakiem możliwości szybkiego dodawania kolejnych funkcji. Wspomniany już Misko Hevery stwierdził, że w ciągu dwóch tygodni przepisze wszystko, co napisaliśmy przez pół roku. Warto przy okazji dodać, że wówczas byliśmy programistami Javy i nie mieliśmy pojęcia o języku JavaScript.

Spodziewaliśmy się, że czekają nas dwa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required