O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 11.

Dyrektywy

Po kontrolerach, usługach i filtrach czas na kolejny ważny składnik systemu szkieletowego AngularJS, czyli dyrektywy. Służą one do pracy ze strukturą DOM i renderowania elementów interfejsu użytkownika wielokrotnego użytku. Dyrektyw można używać zarówno do prostych zadań, takich jak powtarzalne wykorzystanie fragmentów kodu HTML, jak i do bardziej skomplikowanych czynności, takich jak modyfikowanie działania istniejących elementów (przypomnij sobie dyrektywy ng-show i ng-class albo pomyśl o tworzeniu elementów, które można przeciągać) lub integrowania aplikacji z komponentami zewnętrznymi, jak wykresy i inne dodatki wizualne.

Na początku tego rozdziału pokazujemy budowę bardzo prostej dyrektywy i opisujemy niektóre najczęściej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required