O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 6.

Komunikacja z serwerem przy użyciu usługi $http

W rozdziale 5. opisaliśmy usługi systemu AngularJS i pokazaliśmy, czym różnią się one od kontrolerów. Ponadto przedstawiliśmy kilka podstawowych wbudowanych usług i pokazaliśmy, jak tworzyć własne usługi.

Z tego rozdziału nauczysz się konstruować aplikacje komunikujące się z serwerem w celu pobierania i zapisywania danych. Mówiąc konkretnie, nauczysz się posługiwać się usługą $http oraz zapisywać i aktualizować informacje. Po przestudiowaniu tego rozdziału powinieneś bez problemu implementować asynchroniczne zadania w AngularJS i komunikację z serwerem, ponieważ będziesz mieć za sobą budowę infrastruktury potrzebnej w kompletnych aplikacjach.

Pobieranie danych za pomocą usługi $http ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required