O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Dodawanie dźwięków i wideo

Na slajdach programu PowerPoint można umieszczać dźwięki i klipy wideo — i to bezpośrednio (spróbuj zrobić to samo na tablicy lub tradycyjnych slajdach 35 mm!). Na przykład, aby uatrakcyjnić prezentację związaną z wartościami sprzedaży, można do niej dodać klip wideo przedstawiający sprzedawane produkty albo jakiegoś dobrego klienta zachwalającego jakość tych produktów. W przypadku prezentacji dotyczącej telefonicznego centrum obsługi można do niej dodać nagrania pracowników odbierających telefony. Do prezentacji przygotowywanej na zebranie zarządu można z kolei dodać klip wideo przedstawiający dyrektora do spraw finansowych opowiadającego o zyskach firmy w ostatnim kwartale.

Dźwięki i klipy wideo umieszczane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required