O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Przejścia do innych slajdów oraz animacje

Efekty animacji udostępniane przez program PowerPoint 2007 należy zaliczyć do kategorii „miłych dodatków”. Innymi słowy, można stworzyć doskonałą, efektywną i robiącą wrażenie prezentację bez zastosowania jakiegokolwiek animowanego efektu. Niemniej jednak, jeśli będą one stosowane oszczędnie i w sposób konsekwentny, to mogą nadać prezentacjom bardziej profesjonalny i dopracowany charakter. PowerPoint udostępnia dwa rodzaje efektów: przejścia z jednego slajdu do innego oraz animacje operujące na tekstach i obrazach umieszczanych na slajdach:

  • Przejścia do slajdu określają, w jaki sposób pojawi się zawartość slajdu: cała za jednym razem, fragmentami, będzie powiększana, zaczynając od lewego górnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required