O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Statystyki, monitorowanie i wykrywanie usterek

Przypuśćmy, że nasza aplikacja, która zupełnie niedawno zadziwiła cały świat, stale się rozwija i obsługuje obecnie miliony użytkowników zainteresowanych płaceniem za dostęp do oferowanych usług. Wydajność naszego systemu jest wystarczająca, a jego skalowanie nie sprawia nam najmniejszych problemów. Dzięki naszej aplikacji świat jest po prostu piękniejszy.

W większości przypadków rzeczywistość jest niestety zupełnie inna — z czasem otoczenie naszej aplikacji ulegnie modyfikacji, a komponenty zaczną się zmieniać. Największym wyzwaniem w procesie utrzymywania i konserwacji wielkiej aplikacji internetowej jest zdobywanie z możliwie dużym wyprzedzeniem informacji o wszystkich nieoczekiwanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required