Rozdział 11. Wykrywanie wielu obrazów

W poprzednim rozdziale zobaczyliśmy, jak można używać już nauczonego klasyfikatora do rozpoznawania obrazów i uczenia się nowych kategorii. Jednak we wszystkich tych eksperymentach zawsze zakładaliśmy, że na obrazach widoczny jest tylko jeden obiekt. W rzeczywistości wcale tak nie jest — zdarzają się zdjęcia, na których widać na przykład zarówno psa, jak i kota.

W tym rozdziale przedstawię kilka technik pozwalających przezwyciężyć ograniczenia wcześniejszych rozwiązań. Zaczniemy od użycia nauczonego klasyfikatora i zmodyfikujemy jego konfigurację w taki sposób, by zwracał on wiele odpowiedzi. Następnie przyjrzymy się jednemu z doskonałych rozwiązań problemów tego typu.

Wykrywanie wielu obrazów jest obszarem, ...

Get Deep Learning now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.