O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

abstrakcje repozytoriów, 49

aktualizacja tabel, 108

Amazon, 208

antykrucha organizacja, 224

AP, 249

API, 21

aplikacja-dusiciel, 222

aranżacja, 61, 62

architekt, 32

IT, 33

kodowania, 35

architektura

na cebulkę, 54

SOA, 48

zorientowana na usługi, 26

artefakty

specyficzne dla platformy, 127

systemu operacyjnego, 128

atak man-in-the-middle, 191

atrapy, 155

automatyzacja, 139, 260

autonomia, 21, 45

autoryzacja, 187, 191

szczegółowa, 190

autoskalowanie, 245

awarie, 219

kaskadowe, 182

B

baza danych, 59, 100

raportowania, 111

bezpieczeństwo, 99, 187

architektury, 39, 222

bezpieczniki, 225

BFF, backends for frontends, 89

biblioteki

klienckie, 77

współdzielone, 27

blokada usług, 203

brama pojedynczego logowania, 189

budowanie zespołu, 44

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required