Apache 2. Leksykon kieszonkowy

Book description

Niniejszy leksykon jest świetną pozycją dla tych osób, które miały już styczność z serwerem Apache lub chcą szybko opanować konkretne zagadnienia związane z jego konfiguracją. Dzięki tej książce poznasz wszystkie dyrektywy, które mogą być przydatne w codziennej pracy. Dowiesz się, jak skonfigurować środowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz się zapewniać odpowiednią kontrolę dostępu do poszczególnych zasobów i korzystać z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obsługi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej poręcznej książce, sprawi, że codzienna praca z serwerem Apache będzie dla Ciebie przyjemnością!

Table of contents

 1. Apache 2. Leksykon kieszonkowy
 2. Apache 2: Leksykon kieszonkowy
  1. Przedmowa
  2. Konwencje
  3. Przykładowy kod
  4. Podziękowania
 3. 1. Wprowadzenie
  1. Przegląd architektoniczny
   1. Przegląd operacyjny
   2. Bieżące wersje Apache’a
  2. Jak uzyskać Apache’a?
  3. Uruchamianie i zatrzymywanie Apache’a
   1. Opcje wiersza polecenia
  4. Pliki konfiguracyjne
   1. Format dyrektyw konfiguracyjnych
   2. Podstawowe dyrektywy w pliku konfiguracyjnym
    1. ServerRoot
    2. Include
    3. AccessFileName
    4. AllowOverride
   3. Sekcje warunkowe
    1. <IfDefine>
    2. <IfModule>
    3. <IfVersion>
   4. Sekcje kontenerowe
    1. <Directory>
    2. <DirectoryMatch>
    3. <Files>
    4. <FilesMatch>
    5. <Location>
    6. <LocationMatch>
    7. <Limit>
    8. <LimitExcept>
 4. 2. Środowisko serwera
  1. Główny serwer i hosty wirtualne
   1. VirtualHost
   2. NameVirtualHost
   3. ServerAdmin
   4. ServerAlias
   5. ServerName
   6. ServerPath
   7. ServerSignature
   8. ServerTokens
   9. UseCanonicalName
   10. UseCanonicalPhysicalPort
  2. Konfiguracja sieci
   1. AcceptFilter
   2. AcceptMutex
   3. EnableSendfile
   4. HostnameLookups
   5. KeepAlive
   6. KeepAliveTimeout
   7. MaxKeepAliveRequests
   8. Listen
   9. ListenBacklog
   10. ReceiveBufferSize
   11. SendBufferSize
   12. Timeout
   13. TraceEnable
   14. Win32DisableAcceptEx
  3. Zarządzanie procesami
   1. GracefulShutDownTimeout
   2. MaxClients
   3. MaxMemFree
   4. MaxRequestsPerChild
   5. MaxRequestsPerThread
   6. MaxSpareServers
   7. MaxSpareThreads
   8. MaxThreads
   9. MinSpareServers
   10. MinSpareThreads
   11. ServerLimit
   12. StartServers
   13. StartThreads
   14. ThreadLimit
   15. ThreadsPerChild
   16. ThreadStackSize
  4. Ogólne dyrektywy konfiguracyjne
   1. Funkcje opcjonalne
    1. EnableExceptionHook
    2. EnableMMAP
    3. Options
   2. User i Group
    1. User
    2. Group
   3. Pliki administracyjne
    1. CoreDumpDirectory
    2. LockFile
    3. PidFile
    4. ScoreBoardFile
   4. Wczytywanie współdzielonych obiektów
    1. LoadFile
    2. LoadModule
   5. Limity żądań
    1. LimitInternalRecursion
    2. LimitRequestBody
    3. LimitRequestFields
    4. LimitRequestFieldSize
    5. LimitRequestLine
    6. LimitXMLRequestBody
   6. Limity zasobów procesów podrzędnych
    1. RLimitCPU
    2. RLimitMEM
    3. RLimitNPROC
  5. Szkielet DBD
   1. DBDExptime
   2. DBDKeep
   3. DBDMax
   4. DBDMin
   5. DBDParams
   6. DBDPersist
   7. DBDPrepareSQL
   8. DBDDriver
  6. Szkielet LDAP
   1. LDAPCacheEntries
   2. LDAPCacheTTL
   3. LDAPConnectionTimeout
   4. LDAPOpCacheEntries
   5. LDAPOpCacheTTL
   6. LDAPSharedCacheFile
   7. LDAPSharedCacheSize
   8. LDAPTrustedClientCert
   9. LDAPTrustedGlobalCert
   10. LDAPTrustedMode
   11. LDAPVerifyServerCert
 5. 3. Odwzorowywanie adresów URL
  1. Wstępna konfiguracja środowiska
   1. SetEnvIf
   2. SetEnvIfNoCase
   3. BrowserMatch
   4. BrowserMatchNoCase
  2. Podstawowa translacja adresów URL
   1. DocumentRoot
   2. AcceptPathInfo
   3. AllowEncodedSlashes
  3. Aliasy i przekierowania
   1. Alias
   2. AliasMatch
   3. Redirect
   4. RedirectMatch
   5. RedirectPermanent
   6. RedirectTemp
   7. ScriptAlias
   8. ScriptAliasMatch
  4. Żądania katalogów
   1. DirectoryIndex
   2. DirectorySlash
  5. Przekształcanie adresów URL z wykorzystaniem modułu mod_rewrite
   1. RewriteBase
   2. RewriteCond
   3. RewriteEngine
   4. RewriteLock
   5. RewriteLog
   6. RewriteLogLevel
   7. RewriteMap
   8. RewriteOptions
   9. RewriteRule
  6. Dokumenty z negocjacją treści
   1. CacheNegotiatedDocs
   2. LanguagePriority
   3. ForceLanguagePriority
  7. Katalogi użytkowników
   1. UserDir
  8. Poprawianie błędnie wpisanych adresów URL
   1. CheckCaseOnly
   2. CheckSpelling
  9. Mapy obrazkowe
   1. ImapBase
   2. ImapDefault
   3. ImapMenu
  10. Masowy hosting wirtualny
   1. VirtualDocumentRoot
   2. VirtualDocumentRootIP
   3. VirtualScriptAlias
   4. VirtualScriptAliasIP
 6. 4. Kontrola dostępu
  1. Kontrola dostępu niezwiązana z kontami użytkowników
   1. Allow
   2. Deny
   3. Order
   4. Satisfy
  2. Uwierzytelnianie
   1. Konfigurowanie autoryzacji
    1. AuthDefaultAuthoritative
    2. AuthName
    3. AuthType
   2. Uwierzytelnianie HTTP Basic
    1. AuthBasicAuthoritative
    2. AuthBasicProvider
   3. Uwierzytelnianie HTTP Digest
    1. AuthDigestAlgorithm
    2. AuthDigestDomain
    3. AuthDigestNcCheck
    4. AuthDigestNonceFormat
    5. AuthDigestNonceLifetime
    6. AuthDigestProvider
    7. AuthDigestQop
    8. AuthDigestShmemSize
  3. Dostawcy usług uwierzytelniania
   1. Dane uwierzytelniające przechowywane w zwykłych plikach tekstowych
    1. AuthUserFile
   2. Dane uwierzytelniające przechowywane w plikach DBM
    1. AuthDBMType
    2. AuthDBMUserFile
   3. Dane uwierzytelniające przechowywane w relacyjnej bazie danych
    1. AuthDBDUserPWQuery
    2. AuthDBDUserRealmQuery
   4. Uwierzytelnianie anonimowe
    1. Anonymous
    2. Anonymous_LogEmail
    3. Anonymous_MustGiveEmail
    4. Anonymous_NoUserId
    5. Anonymous_VerifyEmail
   5. Rozszerzeni dostawcy usług uwierzytelniania
    1. <AuthnProviderAlias>
  4. Autoryzacja
   1. Konfiguracja autoryzacji
    1. AuthzDefaultAuthoritative
    2. Require
   2. Jawna autoryzacja użytkowników
    1. AuthzUserAuthoritative
   3. Informacje o przynależności do grup przechowywane w zwykłych plikach tekstowych
    1. AuthGroupFile
    2. AuthzGroupFileAuthoritative
   4. Informacje o przynależności do grup przechowywane w plikach DBM
    1. AuthDBMGroupFile
    2. AuthzDBMAuthoritative
    3. AuthzDBMType
   5. Autoryzacja oparta na właścicielach plików
    1. AuthzOwnerAuthoritative
  5. Uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP
   1. Dyrektywy konfiguracyjne LDAP
    1. AuthLDAPCharsetConfig
    2. AuthLDAPDereferenceAliases
    3. AuthLDAPRemoteUserAttribute
    4. AuthLDAPRemoteUserIsDN
    5. AuthLDAPUrl
   2. Dyrektywy dotyczące fazy uwierzytelniania
    1. AuthLDAPBindDN
    2. AuthLDAPBindPassword
   3. Dyrektywy dotyczące fazy autoryzacji
    1. AuthzLDAPAuthoritative
    2. AuthLDAPCompareDNOnServer
    3. AuthLDAPGroupAttribute
    4. AuthLDAPGroupAttributeIsDN
 7. 5. Metadane dokumentu
  1. Standardowe atrybuty dokumentu
   1. AddCharset
   2. AddDefaultCharset
   3. AddEncoding
   4. AddLanguage
   5. AddType
   6. DefaultLanguage
   7. DefaultType
   8. ForceType
   9. ModMimeUsePathInfo
   10. MultiviewsMatch
   11. RemoveCharset
   12. RemoveEncoding
   13. RemoveLanguage
   14. RemoveType
   15. TypesConfig
  2. Automatyczne określanie typu
   1. MimeMagicFile
  3. Wygasanie dokumentów
   1. ExpiresActive
   2. ExpiresByType
   3. ExpiresDefault
  4. Manipulowanie nagłówkami HTTP
   1. ContentDigest
   2. FileETag
   3. Header
   4. RequestHeader
  5. Metapliki CERN
   1. MetaFiles
   2. MetaDir
   3. MetaSuffix
  6. Śledzenie użytkowników
   1. CookieDomain
   2. CookieExpires
   3. CookieName
   4. CookieStyle
   5. CookieTracking
  7. Zmienne środowiskowe
   1. PassEnv
   2. SetEnv
   3. SetEnv
 8. 6. Procedury obsługi
  1. Konfiguracja procedur obsługi
   1. AddHandler
   2. RemoveHandler
   3. SetHandler
  2. Pliki statyczne
  3. Automatycznie generowane indeksy katalogów
   1. IndexOptions
   2. IndexOptions
   3. AddAltByEncoding
   4. AddAltByType
   5. AddDescription
   6. AddIcon
   7. AddIconByEncoding
   8. AddIconByType
   9. DefaultIcon
   10. HeaderName
   11. IndexIgnore
   12. IndexOrderDefault
   13. IndexStyleSheet
   14. ReadmeName
  4. Skrypty CGI
   1. Action
   2. CGIMapExtension
   3. Script
   4. ScriptInterpreterSource
   5. ScriptSock
   6. SuexecUserGroup
  5. API rozszerzeń serwera internetowego
   1. ISAPIAppendLogToErrors
   2. ISAPIAppendLogToQuery
   3. ISAPICacheFile
   4. ISAPIFakeAsync
   5. ISAPILogNotSupported
   6. ISAPIReadAheadBuffer
  6. WebDAV
   1. Dav
   2. DavDepthInfinity
   3. DavGenericLockDB
   4. DavLockDB
   5. DavMinTimeout
  7. Strony statusu generowane przez serwer
   1. AddModuleInfo
   2. ExtendedStatus
   3. SeeRequestTail
  8. Dostosowane komunikaty o błędach
   1. ErrorDocument
 9. 7. Filtry
  1. Proste konfiguracje filtrów
   1. AddInputFilter
   2. AddOutputFilter
   3. RemoveInputFilter
   4. RemoveOutputFilter
   5. SetInputFilter
   6. SetOutputFilter
  2. Dynamiczna konfiguracja filtrów
   1. FilterChain
   2. FilterDeclare
   3. FilterDeclare
   4. FilterProvider
   5. FilterTrace
  3. Filtry zewnętrzne
   1. ExtFilterDefine
   2. ExtFilterOptions
  4. Dyrektywy modułu mod_deflate
   1. DeflateBufferSize
   2. DeflateCompressionLevel
   3. DeflateFilterNote
   4. DeflateMemLevel
   5. DeflateWindowSize
  5. Server-Side Includes (SSI)
   1. SSIAccessEnable
   2. SSIEndTag
   3. SSIErrorMsg
   4. SSIStartTag
   5. SSITimeFormat
   6. SSIUndefinedEcho
   7. XBitHack
  6. Zastępowanie danych w treści odpowiedzi
   1. Substitute
 10. 8. Buforowanie
  1. Proste buforowanie zorientowane na pliki
   1. CacheFile
   2. MMapFile
  2. Buforowanie inteligentne
   1. CacheDefaultExpire
   2. CacheDisable
   3. CacheEnable
   4. CacheIgnoreCacheControl
   5. CacheIgnoreHeaders
   6. CacheIgnoreNoLastMod
   7. CacheIgnoreQueryString
   8. CacheLastModifiedFactor
   9. CacheMaxExpire
   10. CacheStoreNoStore
   11. CacheStorePrivate
  3. Buforowanie danych w pamięci
   1. MCacheMaxObjectCount
   2. MCacheMaxObjectSize
   3. MCacheMaxStreamingBuffer
   4. MCacheMinObjectSize
   5. MCacheRemovalAlgorithm
   6. MCacheSize
  4. Buforowanie danych na dysku
   1. CacheRoot
   2. CacheDirLength
   3. CacheDirLevels
   4. CacheMaxFileSize
   5. CacheMinFileSize
 11. 9. Pośredniczenie
  1. Podstawowa konfiguracja pośredniczenia
   1. <Proxy>
   2. <ProxyMatch>
   3. AllowCONNECT
   4. ProxyBadHeader
   5. ProxyErrorOverride
   6. ProxyFtpDirCharset
   7. ProxyIOBufferSize
   8. ProxyPreserveHost
   9. ProxyReceiveBufferSize
   10. ProxyTimeout
  2. Łańcuchy pośredniczenia
   1. NoProxy
   2. ProxyMaxForwards
   3. ProxyRemote
   4. ProxyRemoteMatch
   5. ProxyVia
  3. Zwykły serwer pośredniczący
   1. ProxyBlock
   2. ProxyDomain
   3. ProxyRequests
  4. Odwrotny serwer pośredniczący
   1. ProxyPass
   2. ProxyPassMatch
   3. ProxyPassReverse
   4. ProxyPassReverseCookieDomain
   5. ProxyPassReverseCookiePath
   6. ProxySet
  5. Równoważenie obciążenia
   1. BalancerMember
   2. ProxyStatus
 12. 10. Obsługa SSL/TLS
  1. Opcje zabezpieczonego serwera
   1. SSLCryptoDevice
   2. SSLEngine
   3. SSLOptions
   4. SSLPassPhraseDialog
   5. SSLRandomSeed
   6. SSLUserName
  2. Certyfikaty
   1. Certyfikat serwera
    1. SSLCertificateChainFile
    2. SSLCertificateFile
    3. SSLCertificateKeyFile
   2. Certyfikaty urzędu certyfikacji (CA)
    1. SSLCACertificateFile
    2. SSLCACertificatePath
    3. SSLCADNRequestFile
    4. SSLCADNRequestPath
   3. Listy certyfikatów unieważnionych (CRL)
    1. SSLCARevocationFile
    2. SSLCARevocationPath
  3. Buforowanie sesji
   1. SSLSessionCache
   2. SSLSessionCacheTimeout
   3. SSLMutex
  4. Kontrola dostępu oparta na SSL
   1. SSLCipherSuite
   2. SSLHonorCipherOrder
   3. SSLProtocol
   4. SSLRequire
   5. SSLRequireSSL
   6. SSLVerifyClient
   7. SSLVerifyDepth
  5. Dyrektywy związane z pośredniczeniem
   1. SSLProxyCACertificateFile
   2. SSLProxyCACertificatePath
   3. SSLProxyCARevocationFile
   4. SSLProxyCARevocationPath
   5. SSLProxyCipherSuite
   6. SSLProxyEngine
   7. SSLProxyMachineCertificateFile
   8. SSLProxyMachineCertificatePath
   9. SSLProxyProtocol
   10. SSLProxyVerify
   11. SSLProxyVerifyDepth
 13. 11. Rejestrowanie informacji
  1. Rejestrowanie błędów
   1. ErrorLog
   2. LogLevel
   3. DumpIOLogLevel
   4. DumpIOInput
   5. DumpIOOutput
  2. Rejestrowanie żądań
   1. BufferedLogs
   2. CustomLog
   3. IdentityCheck
   4. IdentityCheckTimeout
   5. LogFormat
   6. TransferLog
  3. Rejestrowanie skryptów
   1. ScriptLog
   2. ScriptLogBuffer
   3. ScriptLogLength
  4. Rejestrowanie ruchu SSL
  5. Rejestrowanie śledcze
   1. ForensicLog
 14. A. Programy i moduły
  1. Narzędzia pomocnicze
  2. Moduły
 15. B. Zmienne środowiskowe CGI
  1. Standardowe zmienne CGI
  2. Dodatkowe zmienne SSL
   1. Informacje dotyczące protokołu SSL/TLS
   2. Informacje o certyfikacie serwera
   3. Informacje o certyfikacie klienta
 16. C. Formaty czasu strftime()
 17. D. Kody stanu HTTP
 18. E. Pola nagłówka HTTP
 19. Indeks
 20. Copyright

Product information

 • Title: Apache 2. Leksykon kieszonkowy
 • Author(s): Andrew Ford
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324621798