Skrypty CGI

Interfejs CGI umożliwia serwerom WWW uruchamianie aplikacji w sposób niezależny od języka programowania i przenośny między większością serwerów WWW. Wadą tego rozwiązania są koszty dodatkowe związane z uruchamianiem skryptu CGI dla każdego żądania. Osadzone interpretery, takie jak mod_perl, pozwalają uniknąć tych kosztów i zapewniają wyższą wydajność.

Inne rozwiązania, takie jak FastCGI i SpeedyCGI, zapewniają środowisko CGI w oddzielnym procesie i również nie wymagają uruchamiania interpretera dla każdego żądania.

Pliki są uważane za skrypty CGI, jeśli mają procedurę obsługi ustawioną na cgiscript i są wykonywane zgodnie ze specyfikacją CGI. Procedura obsługi cgi-script jest implementowana przez moduły mod_cgi i mod_cgid — pierwszy ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.