O'Reilly logo

Apache 2. Leksykon kieszonkowy by Andrew Ford

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dostawcy usług uwierzytelniania

Moduły dostarczające usługi uwierzytelniania zarządzają danymi użytkowników z wykorzystaniem płaskich plików, baz danych albo innych mechanizmów przechowywania informacji. Standardowe moduły dostawcze są wymienione w Tabela 4-1.

Ostrzeżenie

Pliki i bazy danych kontroli dostępu powinny być przechowywane poza drzewem dokumentów i odpowiednio zabezpieczone.

Tabela 4-1. Identyfikatory dostawców usług uwierzytelniania

Identyfikator

Źródło danych uwierzytelniających

anon

Uwierzytelnianie anonimowe (mod_authn_dbm).

dbd

Relacyjna baza danych (mod_authn_dbd).

dbm

Osadzona baza danych (mod_authn_dbm).

file

Zwykły plik tekstowy (mod_authn_file).

ldap

Serwer LDAP (mod_authnz_ldap).

zdefiniowany przez użytkownika

Rozszerzony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required