Dostawcy usług uwierzytelniania

Moduły dostarczające usługi uwierzytelniania zarządzają danymi użytkowników z wykorzystaniem płaskich plików, baz danych albo innych mechanizmów przechowywania informacji. Standardowe moduły dostawcze są wymienione w Tabela 4-1.

Ostrzeżenie

Pliki i bazy danych kontroli dostępu powinny być przechowywane poza drzewem dokumentów i odpowiednio zabezpieczone.

Tabela 4-1. Identyfikatory dostawców usług uwierzytelniania

Identyfikator

Źródło danych uwierzytelniających

anon

Uwierzytelnianie anonimowe (mod_authn_dbm).

dbd

Relacyjna baza danych (mod_authn_dbd).

dbm

Osadzona baza danych (mod_authn_dbm).

file

Zwykły plik tekstowy (mod_authn_file).

ldap

Serwer LDAP (mod_authnz_ldap).

zdefiniowany przez użytkownika

Rozszerzony ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.