O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Optymalizacja sieci komórkowych

Minimalizowanie opóźnień za pomocą połączeń keepalive, geopozycjonowanie serwerów i przenoszenie danych bliżej klienta, optymalizowanie wdrożeń TLS oraz inne omówione dotąd optymalizacje protokołowe mają większe znaczenie jedynie w aplikacjach mobilnych, w których opóźnienia i przepustowość są zawsze na pierwszym miejscu. Analogicznie mają tu zastosowanie również wszystkie najlepsze praktyki dotyczące wydajności aplikacji sieciowych. Jeśli chcesz, możesz bez obaw zapoznać się w pierwszej kolejności z Rozdział 10. Poczekamy.

Jednak sieci komórkowe również stwarzają nieco nowych i unikatowych wymagań dla strategii wydajności. Projektowanie aplikacji dla sieci mobilnych wymaga starannego planowania i rozważenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required