O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Optymalizacja aplikacji

Wydajne przeglądanie internetu opiera się na wykorzystaniu wielu technologii sieciowych (patrz Rysunek 13-1), a ostateczna wydajność naszej aplikacji jest sumą wydajności poszczególnych jej części.

Warstwy optymalizacji aplikacji WWW
Rysunek 13-1. Warstwy optymalizacji aplikacji WWW

Nie mamy wpływu na sieć pomiędzy klientem a serwerem ani na sprzęt używany przez klienta, ani na konfigurację jego urządzenia, za to pozostała część spoczywa w naszych rękach, czyli optymalizacja protokołów TCP i TLS po stronie serwera, kilkadziesiąt sposobów optymalizacji aplikacji w warstwie fizycznej, optymalizacja wersji używanego protokołu HTTP, jak również wiele ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required