O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Protokół HTTP 2.0

Protokół HTTP 2.0 sprawia, że nasza aplikacja jest szybsza, prostsza i bardziej spójna (to rzadkie połączenie cech). Dzięki niemu można usunąć z aplikacji wiele tymczasowych korekt protokołu HTTP 1.1, ponieważ teraz zostały one wprowadzone w warstwie transportowej. Co więcej, nowa wersja otwiera mnóstwo zupełnie nowych możliwości optymalizacji aplikacji i poprawy wydajności!

Podstawowym celem protokołu HTTP 2.0 jest zmniejszenie opóźnień aplikacji poprzez udostępnienie pełnej multipleksacji żądań i odpowiedzi, zminimalizowanie narzutu protokołu za pomocą skutecznej kompresji pól nagłówka HTTP, nadawanie żądaniom priorytetów i wypychanie zasobów. Aby zaimplementować te funkcjonalności, wprowadzono wiele dodatkowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required