O'Reilly logo

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny by James Kalbach

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Architektura

„Każdy odnośnik w hipertekście tworzy kategorię, czyli odzwierciedla pewną opinię dotyczącą kilku obiektów: są takie same, podobne, powiązane funkcjonalnie lub są kolejnymi elementami szeregu”.

Geoffrey C. Bowker i Susan Leigh Star Sorting Things Out: Classification and Its Consequences

W TYM ROZDZIALE:

  • Architektura perswazyjna

  • Tworzenie koncepcji nawigacji i diagramów koncepcji

  • Struktury liniowe, sieci, hierarchie, aspekty i struktury naturalne

  • Schematy i kategorie organizacyjne

  • Tworzenie map i szczegółowych planów witryn

Wyobraźmy sobie, że użytkownik planuje wycieczkę do Paryża na wiosnę i przypadkowo natrafia w internecie na reklamę, która proponuje dobrą cenę — lepszą niż w przypadku wcześniej znalezionych ofert. Klika odnośnik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required