Rozdział 8. Architektura

„Każdy odnośnik w hipertekście tworzy kategorię, czyli odzwierciedla pewną opinię dotyczącą kilku obiektów: są takie same, podobne, powiązane funkcjonalnie lub są kolejnymi elementami szeregu”.

Geoffrey C. Bowker i Susan Leigh Star Sorting Things Out: Classification and Its Consequences

W TYM ROZDZIALE:

  • Architektura perswazyjna

  • Tworzenie koncepcji nawigacji i diagramów koncepcji

  • Struktury liniowe, sieci, hierarchie, aspekty i struktury naturalne

  • Schematy i kategorie organizacyjne

  • Tworzenie map i szczegółowych planów witryn

Wyobraźmy sobie, że użytkownik planuje wycieczkę do Paryża na wiosnę i przypadkowo natrafia w internecie na reklamę, która proponuje dobrą cenę — lepszą niż w przypadku wcześniej znalezionych ofert. Klika odnośnik ...

Get Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.