O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Narzędzia firm trzecich

Szeroka gama narzędzi typu open source, komercyjnych opracowanych przez firmy trzecie oraz technologii może pomóc podczas tworzenia aplikacji w Javie.

Przedstawiony tutaj zestaw zasobów jest efektywny i zarazem popularny. Pamiętaj o konieczności sprawdzenia warunków licencji narzędzi open source, jeśli mają być używane w środowiskach komercyjnych.

Opracowywanie, CM i narzędzia testowania

Ant (http://ant.apache.org/)

Apache Ant to oparte na XML narzędzie przeznaczone do tworzenia i wdrażania aplikacji Javy. Warto dodać, że jest bardzo podobne do doskonale znanego narzędzia make w systemie UNIX.

Bloodhound (http://bloodhound.apache.org/)

Apache Bloodhound to oparte na interfejsie przeglądarki internetowej oprogramowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required