Rozdział 25. Zaawansowane zagadnienia związane z modułami

Niniejszy rozdział kończy tę część książki zbiorem bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z modułami — ukrywaniem danych, modułem __future__, zmienną __name__, zmianami w ścieżce sys.path, narzędziami do wyświetlania danych, importowaniem modułów według nazwy czy przeładowywaniem modułów. Oprócz tego znajdzie się w nim umieszczane pod koniec każdej części książki omówienie pułapek związanych z przedstawionymi tutaj kwestiami, a także ćwiczenia końcowe.

Po drodze utworzymy bardziej rozbudowane niż dotychczas i przydatne narzędzia łączące w sobie funkcje oraz moduły. Podobnie do funkcji, moduły są bardziej wydajne, kiedy ich interfejsy są dobrze zdefiniowane, dlatego niniejszy rozdział ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.