O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 1.

Nowy PHP

Język PHP przechodzi odrodzenie. Zmienia się w nowoczesny język skryptowy z przydatnymi narzędziami, takimi jak przestrzenie nazw, cechy, zamknięcia i wbudowany bufor kodów operacyjnych. Także nowoczesny ekosystem PHP dojrzewa. Programiści tego języka odchodzą od monolitycznych systemów szkieletowych na rzecz mniejszych i bardziej wyspecjalizowanych komponentów. Menedżer zależności Composer rewolucjonizuje sposób tworzenia aplikacji w PHP, uwalnia nas od sztywnych ram systemów szkieletowych i umożliwia mieszanie współpracujących ze sobą składników PHP tak, aby dostosować je do konkretnej aplikacji. Współpraca komponentów nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie zgłaszane przez społeczność programistyczną i nadzorowane przez grupę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required